ವಿಎಚ್‌ಪಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ

  • VHP Sterilization

    ವಿಎಚ್‌ಪಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ

    ಬಿಡಿಎಸ್-ಎಚ್ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳಗಳು, ಪೈಪ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.